Početna - Kablovi i adapteri - Intex

Intex CAB1394/4-4

Intex CAB1394/4-4Cena (sa PDV): 315,90 RSD

 dodaj u korpu 
Intex CAB1394/6-4

Intex CAB1394/6-4Cena (sa PDV): 315,90 RSD

 dodaj u korpu 
Intex HE110

Intex HE110Cena (sa PDV): 1.368,90 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-CABDATASATA

Intex IT-CABDATASATACena (sa PDV): 231,66 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-CABHDMI1.8 M/M 19

Intex IT-CABHDMI1.8 M/M 19Cena (sa PDV): 968,76 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-CABSAPOW

Intex IT-CABSAPOWCena (sa PDV): 168,48 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-CABUSB1.5 AM-BM 2

Intex IT-CABUSB1.5 AM-BM 2Cena (sa PDV): 252,72 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-CABVGA1.8MM

Intex IT-CABVGA1.8MMCena (sa PDV): 400,14 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-DP-HDMI-AD

Intex IT-DP-HDMI-ADCena (sa PDV): 1.901,72 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-DPM-HDMI-AD

Intex IT-DPM-HDMI-ADCena (sa PDV): 1.621,62 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-DVI18

Intex IT-DVI18Cena (sa PDV): 1.158,30 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-DVI

Intex IT-HD15-DVICena (sa PDV): 1.053,00 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MF18

Intex IT-HD15-MF18Cena (sa PDV): 526,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MF30

Intex IT-HD15-MF30Cena (sa PDV): 631,80 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MF50

Intex IT-HD15-MF50Cena (sa PDV): 1.368,90 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM100

Intex IT-HD15-MM100Cena (sa PDV): 1.474,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM150

Intex IT-HD15-MM150Cena (sa PDV): 1.975,43 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM18-G

Intex IT-HD15-MM18-GCena (sa PDV): 400,14 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM200

Intex IT-HD15-MM200Cena (sa PDV): 2.388,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM30

Intex IT-HD15-MM30Cena (sa PDV): 716,04 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HD15-MM50

Intex IT-HD15-MM50Cena (sa PDV): 1.474,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-DVI18

Intex IT-HDMI-DVI18Cena (sa PDV): 1.053,00 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-MM100

Intex IT-HDMI-MM100Cena (sa PDV): 2.590,38 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-MM150

Intex IT-HDMI-MM150Cena (sa PDV): 3.348,54 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-MM18

Intex IT-HDMI-MM18Cena (sa PDV): 1.053,00 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-MM30

Intex IT-HDMI-MM30Cena (sa PDV): 1.474,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-HDMI-MM50

Intex IT-HDMI-MM50Cena (sa PDV): 1.400,49 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-IDE45-G

Intex IT-IDE45-GCena (sa PDV): 210,60 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-KVM2-PS2

Intex IT-KVM2-PS2Cena (sa PDV): 2.506,14 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-KVM4-G

Intex IT-KVM4-GCena (sa PDV): 4.081,43 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-KVM4-PS2

Intex IT-KVM4-PS2Cena (sa PDV): 3.563,35 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-P0406

Intex IT-P0406Cena (sa PDV): 379,08 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-P0408

Intex IT-P0408Cena (sa PDV): 400,14 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-P0608

Intex IT-P0608Cena (sa PDV): 421,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-POWEXT18

Intex IT-POWEXT18Cena (sa PDV): 568,62 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-POWSUP18

Intex IT-POWSUP18Cena (sa PDV): 421,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-PSN-CAB2

Intex IT-PSN-CAB2Cena (sa PDV): 315,90 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-PSN-CAB3

Intex IT-PSN-CAB3Cena (sa PDV): 505,44 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-SATA-Y-SPLIT

Intex IT-SATA-Y-SPLITCena (sa PDV): 273,78 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-SATADATA-L90

Intex IT-SATADATA-L90Cena (sa PDV): 294,84 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-SATADATA05

Intex IT-SATADATA05Cena (sa PDV): 210,60 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-SATAPOW

Intex IT-SATAPOWCena (sa PDV): 168,48 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBCON-30

Intex IT-USBCON-30Cena (sa PDV): 589,68 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBCON-50

Intex IT-USBCON-50Cena (sa PDV): 758,16 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBEXT-18

Intex IT-USBEXT-18Cena (sa PDV): 273,78 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBEXT-30

Intex IT-USBEXT-30Cena (sa PDV): 421,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBEXT-50

Intex IT-USBEXT-50Cena (sa PDV): 526,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBm5-18B

Intex IT-USBm5-18BCena (sa PDV): 379,08 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBm5-30B

Intex IT-USBm5-30BCena (sa PDV): 526,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-USBm5-50B

Intex IT-USBm5-50BCena (sa PDV): 589,68 RSD

 dodaj u korpu 
Intex IT-Y-SPLIT

Intex IT-Y-SPLITCena (sa PDV): 231,66 RSD

 dodaj u korpu 
Intex ITUSB-PRINT

Intex ITUSB-PRINTCena (sa PDV): 1.474,20 RSD

 dodaj u korpu 
Intex ITUSB-PS2

Intex ITUSB-PS2Cena (sa PDV): 526,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex ITUSB-PS2-AD

Intex ITUSB-PS2-ADCena (sa PDV): 526,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex ITUSB-RS232

Intex ITUSB-RS232Cena (sa PDV): 1.263,60 RSD

 dodaj u korpu 
Intex ITUSB-RS232-2

Intex ITUSB-RS232-2Cena (sa PDV): 1.579,50 RSD

 dodaj u korpu 
Intex SATA-OPTI

Intex SATA-OPTICena (sa PDV): 589,68 RSD

 dodaj u korpu 
Intex SD-SA2IDE-A1

Intex SD-SA2IDE-A1Cena (sa PDV): 1.958,58 RSD

 dodaj u korpu