Početna - Sve vesti - Facebook 1.6.3 za Android

Facebook 1.6.3 za Android

Vidljivo je da Facebook konstantno radi na ispravkama bugova i poboljšanju performansi svoje Android aplikacije.

U ovoj nadogradnji (verzija 1.6.3) ispravljen je bug koji je uzrokovao nestajanje rođendana i problem rušenja aplikacije u izvesnim situacijama, a kao novost dolazi donekle izmenjn dizajn polja za upis statusa.

Ukoliko niste dobili obaveštenje o nadogradnji idite u Android Market i aplikaciju nadogradite ručno.