Početna - Reklamacije

Reklamacije
Pravo na jednostrani raskid Ugovora (stupa na snagu 01.01.2011.)

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu imate pravo na jednostrani raskid Ugovora
u roku od 14 dana o dana preuzimanja.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: - popunite i pošaljite Obrazac za
jednostrani raskid Ugovora i (ili pošaljite mail na nanikat.yu@sezampro.rs) - pošaljite ga sa
kompletnim uredjajem, računom i garantnim listom (ukoliko je za taj artikal predvidjen Zakonom) -
na adresu MobilniCentar sztr Beogradska 68., 11000 Beograd. - uz uredjaj obavezno pošaljite i
neoštećenu ambalažu proizvoda Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi
kupac.

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo
zahtev!

Pravo na Prigovor Ukoliko imate bilo kakvih problema sa funkcionisanjem kupljenog artikla kompletan
uredjaj sa svim dodacima, opisom kvara, računom i overenim garantnim listom pošaljite na adresu
koja se nalazi na garantnom listu (ili dostavite lično).

Troškove slanja artikla na reklamaciju i vraćanja natrag istog snosi kupac. Ukoliko uredjaj nije
kompletan, nemate račun ili garantni list ne možemo Vam prihvatiti uredjaj na servis u garantnom
roku. Za sve naše proizvode obezbedjen je servis i van garantnog roka u skladu sa Propisima. Za
sve punjače garancija na ispravnost je 12 meseci od dana izdavanja artikla na garantnom listu
Garancija važi u slučajevima navedenim na garantnom listu Napomena:

Životni vek svake punjive baterije je od 300-500 ciklusa u idealnim uslovima pa je normalno da s
vremenom ona gubi svojstva kapaciteta koja je imala na početku. Na životni vek baterije takodje
utiče i u kakvim uslovima se ona puni, koristi i skladišti, zato je potrebno pre korišćenja
pročitati stranu pitanja i odgovoriPritužbe
Pritužbe potrošača na kvalitet proizvoda možete podneti pismenim putem u našim prostorijama u
Beogradskoj 68 uz obavezan fiskalni isečak.


Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navodjenja razloga
jednostrano raskine ugovor.


Pogledajte: Zakon o zaštiti potrošača